Masovna proizvodnja na 3d printeru / Mass production on the 3d printer

Eto, i to je moguće.

Za potrebe prve serije naših koprcala naš dobri i vjerni prijatelj Ultimaker morao je materijalizirati tridesetak mehanizama za koprcanje. Svaki mehanizam ima po četiri osovine i po osam osigurača. To je izgledalo ovako:

So, this is possible too.

For our first jumping jack series, our good and faithful friend – the Ultimaker had to materialize 30 jumping jack mechanisms. Each mechanism has 4 bolts and 8 retaining rings. This is what it looked like:

Osovine – 64 odjednom / Bolts – 64 at once

64 osovine

Osigurači – 100 odjednom / Retaining rings – 100 pieces at once

100 osiguraca

Nakon čišćenja to je izgledalo ovako: / After cleaning it looked like this:

64 osovine ociscene

100 osiguraca ocisceni

Kao da smo ih kupili u željeznariji, odnosno plastiknariji!

Ponosni smo na naše malo dostignuće masovne proizvodnje na stroju koji se koristi uglavnom za izradu pojedinačnih predmeta. I beskrajno zahvalni našem printeru što je to odradio bez ijedne greške!

As though we have bought them in a steel hardware, or a plastic ware store!

We are proud of our small mass production achievement on a machine that is actually being used for producing single items. And endlessly thankful to our printer who has made it without a single error!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s